Strategiarbejdet anno 2018, med hastig digitalisering og disruption på dagsordenen

Tag et øjeblik og læs dette ord: strategiplan. Luk nu dine øjne og find et billede af en strategiplan. Hvis hvad der kommer op på nethinden er tykke ringbind, der samler støv på en hylde ved siden af andre tykke ringbind fra fem og ti år tidligere, er du ikke alene! 

Foredraget ”Kan verden forlænges med brædder” skaber en forståelse af strategiens historie og giver herved en forståelse af, hvorfor vi skal finde nye veje til at genopfinde vores tilgang til strategi, som er tilpasset den verden vi i dag lever i. Fremtiden er ikke længere rimelig forudsigelig baseret på fortiden - faktisk, kan den være forbløffende forskellig fra. Vi lever i en verden som er blevet et mere turbulent sted, hvor alle med en ny idé kan sætte det i værk, før du kan sige start-up eller starte en trend med et enkelt tweet. Når vi i dag møder virksomhedsledere, oplever vi en klart mere polariseret holdning til værdien af at have en strategi overhovedet. 

I foredraget udfordrer vi den klassiske tankegang, om hvordan vi gør det i dag, og vi giver de gode eksempler på, hvad der virker og især, hvad der ikke virker med afsæt i vores egne erfaringer, der hvor vi selv har haft ”hånden på kogepladen”. Fremtiden kræver nye metoder til at afklare og forenkle strategi og give lederne et stærkt værktøj. Vi skal blive bedre til at lave strategi via en række selvkorrigerende forsætlige eksperimenter. Strategi kræver, at man har en klar definition af virksomhedens ”Big Why”

Foredraget kan afholdes på dansk eller engelsk, og kan være en inspiration inden i opstarter jeres proces – men kan også være en workshop, som giver mulighed for at arbejde med de nye værktøjer og metoder, som vi anvender. 

Booking: 
Vil du vide mere om foredraget “Kan verden forlænges med brædder?”, er du altid velkommen til at kontakte os på 50 54 87 79 eller via info@adgecroft.com.

Hvornår har du sidste drukket en virtuel kop kaffe?

Flere og flere ledere leder enheder, som ligger fysisk fra hinanden. Det er det som vi kalder distanceledelse eller i nutidens termer kalder vi det for virtuel ledelse. I Novo Nordisk definerer vi distanceledelse ved den fysiske adskillelse af leder og deres medarbejdere. For os opstod distanceledelse, som en følge af IT teknologiens udbredelse, når vores medarbejder skulle samarbejde, og vi skulle opholde os hver for sig. Eksempelvis på tværs af tidszoner, landegrænser eller blot en etage. For at kommunikere og samarbejde kunne erstattes fysisk samvær, ved hjælpe af kommunikation via teknologi, viste vi at det naturligvis ville skaber visse udfordringer, i forhold til at skabe et slagkraftigt og effektivitet samarbejde.

Vi definerede derfor 4 klare spilleregler for distanceledelse Synlighed, Tillid, Frihed og Ansvar. Regler som virker simple, med som i praksis ikke skaber gensidig tillid mellem lederen og medarbejderne, noget som hele skal tiden plejes og understøttes. Som en virtuel leder er der stor risiko for, at du er usynlig i dagligdagen, men du skal faktisk være den mest synlige af alle for at motivere dine distancemedarbejdere og skaffe resultater. Lederen skal altid huske på at han/hun er ankeret.

Bo vil diskutere hvorledes vi ved aktiv og bevidst, med udgangspunkt i ovenstående kan arbejde med distanceledelse. Han vil tage udgangspunkt i hans egen 15 års erfaring i distanceledelse på tværs af kulturer, geografi og uddannelsesbaggrund - med udgangspunkt i hverdags cases, som alle er bygget op omkring 11 gode egenskaber til distancelederen.

Foredraget kan afholdes på dansk eller engelsk.

Booking:
Vil du vide mere om foredraget “Hvornår har du sidste drukket en virtuel kop kaffe?”, er du altid velkommen til at kontakte os på 50 54 87 79 eller via info@adgecroft.com.

Forandringsledelse og Stakeholder management


Helt overordnet er formålet med stakeholder management at få opbakning til det, man søger at opnå, og at minimere risici undervejs i forløbet. Det handler om at fokusere sin indsats mod at få engageret de nøgleinteressenter, som skal medvirke til at virkeliggøre en given forandring. Og det er mere vigtigt nu end nogensinde før. Hvis man omformulerer det en smule, kan man derfor spørge, hvad forskellen mellem tidligere tiders tænkning i interessenter og gode samarbejdsrelationer og vore dages stakeholder tankegangen udspringer (eller bør udspringe) af en begavet overvejelse om, hvordan man sikrer gode samarbejdsrelationer til sine omgivelser”

Fordraget har fokus på strategi, taktik, kommunikation, hvordan og hvor vi kan påvirke !

Foredraget kan afholdes på dansk eller engelsk.

Booking:
Vil du vide mere om foredraget “Forandringsledelse og Stakeholder management”, er du altid velkommen til at kontakte os på 50 54 87 79 eller via info@adgecroft.com.

Projekt portefølje styring

Mange virksomheder har forbedret deres metoder til styring af de enkelte projekter som respons på markedets krav om hurtige tilpasning og agilitet. Mange har imidlertid undervurderet betydningen af have en samlet portefølje styring og oplever derfor problemer med: forkert prioritering af projekter og ressourcer, manglende fremdrift og manglende sammenhæng mellem kapacitet og arbejdsmængede. ADGECROFT har arbejdet med området i mange år, foredraget giver indsigt og lægger op til en diskussion om hvorledes vi ved aktiv og bevidst portefølje styring kan optimere effekten af vores projekter og hermed realisering af virksomhedens strategi.

Foredraget vil give inspiration til forbedret/best practice i din virksomheder.

Foredraget kan afholdes på dansk eller engelsk.

Booking:
Vil du vide mere om foredraget “Projekt portefølje styring”, er du altid velkommen til at kontakte os på 50 54 87 79 eller via info@adgecroft.com.

Jack Of All Trades, Master Of None - Disruptiv Ledelse

Mange virksomheder gennemlever i øjeblikket en dramatisk rejse, fordi markedet og mulighederne så hurtigt skifter karakter. Det gælder om at være klar til at møde disruption, og helst før konkurrenterne. Som leder skal du kunne skabe eller forudsige disse pludselige vindskift. Men hvad kræver disruption egentlig af dig som leder?

Søger du bedre løsninger og nye måder at forbedre processer og forretningen, og er du ikke bange for at ryste op i de etablerede systemer for at opnå de nødvendige resultater. Steve Jobs var måske en af verdens mest berømt disruptor, og hans ledelses og vision kan på mange måder tillægges Apples succes. Men ingen behøver ikke at være en Steve Jobs for at være en disruptiv leder.

Disruption har sit afsæt i det menneskelige nervesystem – hjernen. Revolutionerende disruptive tendenser og gennembrud er produkter af hjerners evne til at samarbejdende eller konkurrerende. Foredraget tager udgangspunkt i at lederne til morgendagen, som aldrig før skaber ledelse gennem Innovation af mennesker. Jo flere kompetencer du som leder kan skabe i dine medarbejder, desto større chancer er der for, at ny disruptiv innovation kan blive til den næste bølge af globale udvikling.

Fremtidens ledere skal se de tidlige tegn på de ændringer, der vil forme deres verden udenfor. Du skal kunne eksemplificere den afgørende tilpasning

Foredraget tager udgangspunkt i den eksponentielle vækst og de karv det stiller til fremtidens leder

Foredraget kan afholdes på dansk eller engelsk.

Booking:
Vil du vide mere om foredraget “Projekt portefølje styring”, er du altid velkommen til at kontakte os på 50 54 87 79 eller via info@adgecroft.com